Jogen Chowdhury

Jogen Chowdhury

1992 B.V.A (Painting), Rabindra Bharati University, Kolkata.
1994 M.V.A (Painting) With First Class, Rabindra Bharati University Kolkata